Ký kết hợp đồng

Ký kết hợp đồng

01/12/2021

    Sau khi quý khách hàng lựa chọn được bộ sản phẩm với giá cả và chất lượng tốt nhất, cửa tự động DAN cùng quý khách hàng tiến hành soạn thảo hợp đồng ký kết

    Các thông tin về điều khoản, nội dung hàng hóa, thời gian lắp đặt, thời  hạn bảo hành, hình thức thanh toán ... đều thể hiện rõ trên hợp đồng này.

    Bài viết khác